Praca magisterska jako efekt pracy studenta

Sporo żaków rozpoczynających piąty rok studiów staje przed koniecznością pisania pracy magisterskiej Poznań. Oczywiście napisanie i obronienie takiej pracy jest warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu magistra. Należy zaznaczyć, że w zależności od kierunku studiów prace magisterskie prezentują się zupełnie w inny sposób. Przede wszystkim w pracach II stopnia na kierunkach ścisłych poruszane są całkowicie inne aspekty niż w pracach studentów kierunków humanistycznych. Tak więc także praca mgr polonistyka to rezultat kilkumiesięcznej pracy żaka filologii polskiej. Student ów powinien na początku wybrać temat. Zaś warto pamiętać, że zagadnienia prac magisterskich filologia polska są bardzo różnorodne i niezwykle rzadko się powtarzają. Przede wszystkim wynika to z wyjątkowo rozległego materiału, jaki obejmuje ów kierunek. Na ogół także na wybranie tematu ogromny wpływ mają zainteresowania samego autora oraz to, jakich wskazówek udzieli promotor. Tym bardziej, że to promotor jest osobą w największej mierze odpowiedzialną za kontrolowaniu postępów w tworzeniu pracy naukowej.

This entry was posted in EDUKACJA and tagged , . Bookmark the permalink.